Auction - March 28, 2022
LHDKB00001320803 - MANOJ KUMAR SHARMA - MST (1) 2nd Auction
LHDKB00001320803 - MANOJ KUMAR SHARMA - DUH 2nd Auction
LHKNO00001292267 - ThrilokReddy Punnam - AP
LHCPR00001264458 - RAJESH PRABHAKAR PALHADKAR. (2nd Auction)
LHCPR00001264458 - RAJESH PRABHAKAR PALHADKAR. (2nd Auction).
LHKNO00001292267 - ThrilokReddy Punnam(NIE)
LHMYS00001303176 - SRINIVAS R - (NIE)
LHMYS00001303176 - SRINIVAS R - VV001
LHMYS00001321490 - MANJULA K - VV001
LHMYS00001321490 - MANJULA K(NIE).
LHRPR00001315486 - KHEERODRA KUMAR CHOUDHARY (ENG)
LHRPR00001315486 - KHEERODRA KUMAR CHOUDHARY (HINDI)
LHRPR00001318646 - MITHILESH SINGH (ENG)
LHRPR00001314957 - AKHILESH THAKUR (DESHBANDHU)
LHRPR00001314957 - AKHILESH THAKUR(PI)
LHRPR00001318646 - MITHILESH SINGH (HINDI)
LHTHR00001315749 - VIDHYA K V - MV.
LHTHR00001315749 - VIDHYA K V(NIE)
LHRPR00001346175 - DIPENDRA TAORI (ENG)
LHRPR00001346175- DIPENDRA TAORI (HINDI)
NHKKN00001267563 - MANGAMANI PABOLU
NHKKN00001269153 - CHEKURI V RAO - PK.
NHKKN00001269153 - CHEKURI V RAO(NIE)
NHKKN00001267563 - MANGAMANI PABOLU - PK.
NHRSM00001273224 - MITHU SINGH(IE)
NHRPR00000789732 - DR. B SHRINIWAS - DESH (2nd Auction)
NHRPR00000789732 - DR. B SHRINIWAS - PIEOE (2nd Auction)
NHRPR00000789732 - DR. B SHRINIWAS - BIL DESH (2nd Auction)
NHVIS00000839793 - HARISHKUMAR M PRAJAPATI - FG (2nd Auction)
NHTMS00000902185 - GOPAL MANGALDAS SONI(IE)NAGPUR) (2nd Auction)
NHRSM00001273224 - MITHU SINGH(PRTHL)
NHVJW00001275104 - KOLLURU PADMAVATHI - PK
NHVJW00001275104 - KOLLURU PADMAVATHI(NIE)
NHTMS00000902185 - GOPAL MANGALDAS SONI - LKSATTA-001 (2nd Auction).
NHVIS00000839793 - HARISHKUMAR M PRAJAPATI - LM (2nd Auction)
Auction - June 30, 2022
LHBNG00001284616 - Bhuvaneshwari M Patil - BS12
LHBNG00001284616 - Bhuvaneshwari M Patil - KP
LHCLT00001312802 - PRASHOB P (Kozhikode) - mv
LHCLT00001312802 - PRASHOB P (Kozhikode) - N5656I
LHCPR00001264458 & NHCPR00001264459 - RAJESH PRABHAKAR PALHADKAR - IE (1).
LHCPR00001264458 & NHCPR00001264459 - RAJESH PRABHAKAR PALHADKAR - LS
LHDVG00001296540 - Manjunath C Yadav - JKP
LHDVG00001296540 - Manjunath C Yadav - NIE
LHGDM00001289424 - Umapaty Budda. - FG
LHGDM00001289424 - Umapaty Budda. - LM
LHGUL00001317343 - BASAYYA (Gulbarga) - KP
LHGUL00001317343 - BASAYYA (Gulbarga) - NIE (1)
LHGWA00001315134 - MAHESH SINGH SIKARWAR - FG
LHGWA00001315134 - MAHESH SINGH SIKARWAR - PPS
LHHBL00001291674 - Manjunath Nagappa Karigar - KP
LHHBL00001291674 - Manjunath Nagappa Karigar - NIE (1)
LHHYD00001291982 - Koteswara Rao Chilukoti - HAN
LHHYD00001291982 - Koteswara Rao Chilukoti ( - NVT
LHIND00001291168 - Narayan Goyal (Indore) - FK - Copy (1)
LHIND00001291168 - Narayan Goyal (Indore) - PPS
LHKKN00001250352 - DYUMANI SRI GIRINATH PULIGADDA - NIE
LHKKN00001250352 - DYUMANI SRI GIRINATH PULIGADDA - PK
LHMYS00001284825 - Satish S - 2 - VV565
LHMYS00001284825 - Satish S - NIE
LHNAG00001317697 - DEEPAK RAMBABU SHIVHARE - IE (1)
LHNAG00001317697 - DEEPAK RAMBABU SHIVHARE - LS
LHNOD00000791030 & NHNOD00000736487 - MOHAMMED SAMI (Ghaziabad) - DUH
LHNOD00000791030 & NHNOD00000736487 - MOHAMMED SAMI (Ghaziabad) - MST (1)
LHRAJ00001312446 & LHRAJ00001312447 - GOPALBHAI JAMANBHAI ZALA - BSD - Cop5656y
LHRAJ00001312446 & LHRAJ00001312447 - GOPALBHAI JAMANBHAI ZALA - SAN (1)
LHRPR00001291436 - Dilip Harjani (Bilaspur, - DESXHS
LHRPR00001291436 - Dilip Harjani (Bilaspur, - POEIOE
LHRPR00001314957 - AKHILESH THAKUR (Raipur)- - DEH
LHRPR00001314957 - AKHILESH THAKUR (Raipur)- - OPEIEO (1)
LHTHR00001315749 - VIDHYA K V (Thrissur) - HNIE565
LHTHR00001315749 - VIDHYA K V (Thrissur) - mv
LHTUM00001286030 - Siddalingegowda D L - BS12
LHTUM00001286030 - Siddalingegowda D L - KP
LHVPI00001279244 - RADHA CHANDULAL BAROT - DVT
LHVPI00001279244 - RADHA CHANDULAL BAROT (VALSAD - BS656
NHANA00001245957 - PASUPULA MADHAVI - AP
NHANA00001245957 - PASUPULA MADHAVI - NIE
NHBRN00000872381 - NEERAJ KUMAR MEGHWAL - IE
NHBRN00000872381 - NEERAJ KUMAR MEGHWAL - PK (1)
NHKKN00001269153 - CHEKURI V RAO (East Godavari - NIE
NHKKN00001269153 - CHEKURI V RAO (East Godavari - PK
NHKLK00000825647 - S SUNDARAVADHANAM - NIE
NHKLK00000825647 - S SUNDARAVADHANAM - SDM
NHLUC00000743717 - SANJEEV KUMAR (Lucknow) - AJ566
NHLUC00000743717 - SANJEEV KUMAR (Lucknow) - IE
NHMUM00001280953 - AMOL SAHEBRAO UJAGARE - FN56
NHMUM00001280953 - AMOL SAHEBRAO UJAGARE - NS
NHNPN00001256733 - MAHADEV ISHWARAPPA BHOSKI - KP
NHNPN00001256733 - MAHADEV ISHWARAPPA BHOSKI - NIE
NHOGE00000815562 - P SRINIVASARAO ( - MNIE
NHOGE00000815562 - P SRINIVASARAO ( - PK
NHTIR00000857730 - B ANBALAGAN (Tirupur) - DJ
NHTIR00000857730 - B ANBALAGAN (Tirupur) - TOI
NHTUN00000848897 - KATHIRESAN M - BS
NHTUN00000848897 - KATHIRESAN M -DK
NHVIS00000839793 - HARISHKUMAR M PRAJAPATI - FG2656
NHVIS00000839793 - HARISHKUMAR M PRAJAPATI - LM
NHVJW00001275104 - KOLLURU PADMAVATHI ( - MNIE
NHVJW00001275104 - KOLLURU PADMAVATHI ( - PK
Auction - September 20, 2022
LHAHW00001352551 Parmar Kalpeshbai ENG
LHAHW00001352551 Parmar Kalpeshbai VER
LHANC00001315583 A Soudarrajan ENG
LHANC00001315583 A Soudarrajan VER
LHANE00001312022 Vishwas Waman More ENG
LHANE00001312022 Vishwas Waman More VER
LHAUR00001286710 Rajeshkumar Gorakhnath Rai ENG
LHAUR00001286710 Rajeshkumar Gorakhnath Rai VER
LHAUR00001322451 Mohammad Yakub Osman Shaikh ENG
LHAUR00001322451 Mohammad Yakub Osman Shaikh VER
LHAUR00001322451- Mohammad Yakub Osman Shaikh VER
LHBJP00001329352 Rajath Sathish Kumar ENG
LHBJP00001329352 Rajath Sathish Kumar VER
LHBNG00001286752 Arunkumar C ENG
LHBNG00001286752 Arunkumar C VER
LHBRH00001294636 AKbar Ali ENG
LHBRH00001294636 Akbar Ali VER
LHBYW00001353244 Kiran Babu K B ENG
LHBYW00001353244 Kiran Babu K B VER
LHCTN00001303242 K Suguna ENG
LHCTN00001303242 K Suguna VER.
LHCTN00001323208 C H Sairam ENG
LHCTN00001323208 C H Sairam VER
LHDEL00001290748 Anil Kumar Aggarwal ENG.
LHDEL00001290748 Anil Kumar Aggarwal VER
LHIND00001291168 Narayan Goyal (Indore) PPS
LHJLN00001375753 Chetan Vinayak Patil ENG.
LHJLN00001375753 Chetan Vinayak Patil VER
LHJLN00001375753 Chetan Vinayak Patil VER
LHKKY00001302667 KH K SATYA PRAKASH ENG
LHKKY00001302667 KH K SATYA PRAKASH VER
LHKNO00001294167 P RAJENDRA PRASAD ENG
LHKNO00001294167 P RAJENDRA PRASAD VER
LHKPR00001276935 Atul Vrajlal Shah ENG.
LHKPR00001276935 Atul Vrajlal Shah VER
LHLAT00001321370 Mulla Jahed Hamid ENG
LHLAT00001321370 Mulla Jahed Hamid VER
LHRAJ00001325646 Jayeshbhai Jagdishbhai Chauhan ENG
LHRAJ00001325646 Jayeshbhai Jagdishbhai Chauhan -VER
LHSGA00001284809 Shyamanarayana B R ENG
LHSGA00001284809 Shyamanarayana B R VER.
LHSHR00001299577 Vishnu Narsappa Sanepagul ENG
LHSHR00001299577 Vishnu Narsappa Sanepagul VER
LHSLI00001299000 Dattatray Sadashiv Kadam ENG
LHSLI00001299000 Dattatray Sadashiv Kadam VER
LHSLI00001361229 Vijay Rajaram Shinde ENG
LHSLI00001361229 Vijay Rajaram Shinde VER.
LHSUR00001313059 Janmajay Das ENG
LHSUR00001313059 Janmajay Das VER
LHTNE00001289894 Kailas Janu Dighe ENG
LHTNE00001289894 Kailas Janu Dighe VER
LHZMO00001316466 Vikram Jeet Vijay ENG
LHZMO00001316466 Vikram Jeet Vijay VER
NHAJM00000836378 Dharmawati Rawat ENG
NHAJM00000836378 Dharmawati Rawat VER
NHAMT00000746804 Sukhpreet Singh ENG
NHAMT00000746804 Sukhpreet Singh VER
NHDSS00000907852 Narendra Kishore Sarker ENG
NHDSS00000907852 Narendra Kishore Sarker VER
NHDSS00001247223 Sanjay Ray ENG
NHDSS00001247223 Sanjay Ray VER
NHDSS00001253900 Pradeep Kumar Biswas ENG
NHDSS00001253900 Pradeep Kumar Biswas VER
NHDWD00001249345 Shreyansh S Bogar ENG
NHDWD00001249345 Shreyansh S Bogar VER
NHDWD00001276185 Dyavappa Walikar ENG
NHDWD00001276185 Dyavappa Walikar VER.
NHGOH00001254786 Surender Singh ENG
NHGOH00001254786 Surender Singh VER
NHJGH00000856048 Nandlal Kanjibhai Pansara ENG.
NHJGH00000856048 Nandlal Kanjibhai Pansara VER
NHJND00000832626 Rakesh Kumar ENG.
NHJND00000832626 Rakesh Kumar VER
NHKKN00001265360 PAMPANA RAMBABU ENG
NHKKN00001265360 PAMPANA RAMBABU VER
NHKTL00000893725 Devi Dayal ENG
NHKTL00000893725 Devi Dayal VER
NHKTL00001262840 Vinod Kumar ENG
NHKTL00001262840 Vinod Kumar VER
NHMRT00000726850 Ashok Kumar Chauhan ENG
NHMRT00000726850 Ashok Kumar Chauhan VER
NHNGL00000831989 Mohamed Manzoor Ali ENG
NHNGL00000831989 Mohamed Manzoor Ali VER
NHNGL00000834398 Suresh ENG
NHNGL00000834398 Suresh VER
NHRBN00001264866 Bharat Kumar ENG
NHRBN00001264866 Bharat Kumar VER
NHSAF00001253840 Meenu Kansal ENG
NHSAF00001253840 Meenu Kansal VER
NHSGA00000831012 - Vijayakumar R - ENG
NHSGA00000831012 Vijayakumar R VER
NHSJT00001121762 Rakesh Soni ENG
NHSJT00001121762- Rakesh Soni VER
NHSNM00000829204 Harmail Singh ENG
NHSNM00000829204 Harmail Singh VER.
NHSNP00000828919 Puneet Sharma ENG
NHSNP00000828919 Puneet Sharma VER.
NHSNP00000857773 Nisha Sharma ENG
NHSNP00000857773 Nisha Sharma VER.
NHSRA00001273840 Sarika Ramdas Pawar ENG
NHSRA00001273840 Sarika Ramdas Pawar VER.
NHTIR00000893786 M Anandan ENG.
NHTIR00000893786 M Anandan VER
NHTNJ00000827740 V Murugavel ENG
NHTNJ00000827740 V Murugavel VER
NHTNJ00000829262 M K Murugan ENG
NHTNJ00000829262 M K Murugan VER
NHTUM00000884375 Vinaya Kumar G P ENG
NHTUM00000884375 Vinaya Kumar G P VER
NHTVI00000848520 Selva Muthukrishnan VER
NHTVI00000848520 Selva Muthukrishnan ENG
Auction - October 31, 2022
LHBNG00001285555 - Shruthi S - KP
LHBNG00001285555 - Shruthi S - NIE
LHBNG00001291911 - Nagasatya Narendra V - KP
LHBNG00001291911 - Nagasatya Narendra V - NIE
LHCLT00001312802 - PRASHOB P (Kozhikode) - MV
LHCLT00001312802 - PRASHOB P (Kozhikode) - NIE
LHGUL00001317343 - Basayya (Kalaburgi) - KP
LHGUL00001317343 - Basayya (Kalaburgi) - NIE
LHGUL00001317343 - Selva Muthukrishnan B - FM
LHGUL00001317343 - Selva Muthukrishnan B - NIE
LHJLN00001375753 - CHETAN VINAYAK PATIL - FN
LHJLN00001375753 - CHETAN VINAYAK PATIL - NS
LHKKN00001250352 - Dyumani Sri Girinath Puligadda - NIE - Copy
LHKKN00001250352 - Dyumani Sri Girinath Puligadda pk
LHKKY00001302667 - KH K Satya Prakash - HANS
LHKKY00001302667 - KH K Satya Prakash - NC
LHMYS00001284825 - Satish S - KP
LHMYS00001284825 - Satish S - NIE
LHMYS00001285869 - Subramanya M - KP
LHMYS00001285869 - Subramanya M - NIE
LHMYS00001292045 - Satish S - KP
LHMYS00001292045 - Satish S - NIE
LHMYS00001285869 - Subramanya M - KP
LHMYS00001285869 - Subramanya M - NIE
LHMYS00001292045 - Satish S - KP
LHMYS00001292045 - Satish S - NIE
LHMYS00001303176 - SRINIVAS R - KP
LHMYS00001303176 - SRINIVAS R - NIE
LHSGA00001284809 - Shyamanarayana B R - KP
LHSGA00001284809 - Shyamanarayana B R - NIR
LHSGA00001296541 - Chandrashekara Patil - KP
LHSGA00001296541 - Chandrashekara Patil - NIR
LHSGA00001298199 - Chandrashekara Patil - KP
LHSGA00001298199 - Chandrashekara Patil - NIR
LHSLI00001361229 - Vijay Rajaram Shinde - FN
LHSLI00001361229 - Vijay Rajaram Shinde - NS
LHVJW00001327445 - Kssss Prasad (Kirhsna) - PK
LHVJW00001327445 - Kssss Prasad (Kirhsna) - PK5
NHAJM00000836378 - DHARMAWATI RAWAT - Hindi
NHAJM00000836378 - Dharmawati Rawat - ET
NHDWD00001024162 - Vishwanath Dileepkumar Joshi - LP
NHDWD00001024162 - Vishwanath Dileepkumar Joshi - NIE
NHDWD00001276185 - DYAVAPPA WALIKAR - LP
NHDWD00001276185 - DYAVAPPA WALIKAR - NIE
NHHBL00000824143 - VITHAL CHANDRAPPA BADIGER - LP
NHHBL00000824143 - VITHAL CHANDRAPPA BADIGER - NIE
NHKKN00001269153 - Chekuri V Rao NIE
NHKKN00001269153 - Chekuri V Rao - PK
NHKTL00000893691 & NHKTL00000893725 - DEVI DAYAL (Sonipat Kai - DUH
NHKTL00000893691 & NHKTL00000893725 - DEVI DAYAL (Sonipat Kai - POEIOE
NHLUC00000743717 - Sanjeev Kumar - aj
NHLUC00000743717 - Sanjeev Kumar - IE
NHOGE00000815562 - P Srinivasarao - HANS
NHOGE00000815562 - P Srinivasarao - PK
NHSNM00000829204 - Harmali Singh - AD
NHSNP00000857773 & NHSNP00000857774 - Nisha Sharma (Sonipat Kai - DUH
NHSNP00000857773 & NHSNP00000857774 - Nisha Sharma (Sonipat Kai - POEIOE
NHTIR00000857730 - B Anbalagan - DK56
NHTIR00000857730 - B Anbalgan - ET56
NHTIR00000893786 & LHTIR00000843367 & NHTIR00000843368 - M ANANDAN - DK56
NHTIR00000893786 & LHTIR00000843367 & NHTIR00000843368 - M ANANDAN - ET56
NHTNJ00000829262 & NHTNJ00000829263 - MK Murugan - DK
NHTNJ00000829262 & NHTNJ00000829263 - MK Murugan - ET
NHTUM00000836068 - RASHMI JOSHI - KP
NHTUM00000836068 - RASHMI JOSHI - NIE
NHTUM00000884375 - VINAYA KUMAR G P - KP
NHTUM00000884375 - VINAYA KUMAR G P - NIE
NHTUN00000848897 - Kathiresan M - DK
NHTUN00000848897 - Kathiresan M - NS
Auction - November 18, 2022
LHANE00001312022 & LHANE00001312021 Vishwas Waman More - ENG
LHANE00001312022 & LHANE00001312021 Vishwas Waman More - VER
LHDSK00001313736 Rajphurohit Narpat Singh - ENG
LHDSK00001313736 Rajphurohit Narpat Singh - VER
LHRPR00001298201 Krishna Shivpujan Sharma - ENG
LHRPR00001298201 Krishna Shivpujan Sharma - VER
LHRPR00001349125 & LHRPR00001349126 Sandeep Ramteke - ENG
LHRPR00001349125 & LHRPR00001349126 Sandeep Ramteke - VER
LHSLI00001299000 Dattatray Sadashiv Kadam - ENG
LHSLI00001299000 Dattatray Sadashiv Kadam - VER
LHVPI00001280679 Rachana Prajapati - ENG
LHVPI00001280679 Rachana Prajapati - VER
Mahesh Singh Sikarwar LHGWA00001315134 - ENG
Mahesh Singh Sikarwar LHGWA00001315134 - VER
NHANA00001245957 Pasupula Madhavi -ENG
NHANA00001245957 Pasupula Madhavi -VER
NHDSS00001247223 Sanjay Ray - ENG
NHDSS00001247223 Sanjay Ray - VER
NHKLK00000825647 S Sundaravadhanam - ENG
NHKLK00000825647 S Sundaravadhanam - VER
NHRJL00000835275 Firojahmad Shekh - ENG
NHRJL00000835275 Firojahmad Shekh - VER
NHSJT00001121762 & NHSJT00001121763 & NHPLI00001268480 Rakesh Soni - eng
NHSJT00001121762 & NHSJT00001121763 & NHPLI00001268480 Rakesh Soni - VER
NHSRA00001273840 Sarika Ramdas Pawar -ENG
NHSRA00001273840 Sarika Ramdas Pawar -VER
NHTIR00000875044 & NHTIR00000875042 Lakshmanan M - ENG
NHTIR00000875044 & NHTIR00000875042 Lakshmanan M - VER
NHTUM00001266932 Rakesh T V - ENG
NHTUM00001266932 Rakesh T V - VER
Rajeshbhai Dhirajbhai Savaniya NHJGH00001263008 & NHJGH00001263007 - ENG
Rajeshbhai Dhirajbhai Savaniya NHJGH00001263008 & NHJGH00001263007 - VER
Sureshkumar N Gajjar NHDEE00001276280 - ENG
Sureshkumar N Gajjar NHDEE00001276280 - VER
VALLABHBHAI AMRABHAI BALVA NHJGH00001256188 - ENG
VALLABHBHAI AMRABHAI BALVA NHJGH00001256188 - VER
Auction - March 24, 2023
LHNAS00001302273 NAVNATH PARASHRAM TILE -ENG
LHNAS00001302273 NAVNATH PARASHRAM TILE -VER
LHSUR00001329249 MUKESHKUMAR NAMDEO JADHAV - ENG
LHSUR00001329249 MUKESHKUMAR NAMDEO JADHAV - VER
NHLUC00001273989 KINO ORGANICS INDIA LIMITED - ENG
NHLUC00001273989 KINO ORGANICS INDIA LIMITED - VER
NHTNE00001297392 KARTIK PRAVINCHANDRA VASANI - ENG
NHTNE00001297392 KARTIK PRAVINCHANDRA VASANI - VER
LHAHW00001352551 PARMAR KALPESHBHAI MOHANBHAI - ENG
LHAHW00001352551 PARMAR KALPESHBHAI MOHANBHAI - VER
LHDEL00001290374 Rohit A Singh - ENG
LHDEL00001290374 Rohit A Singh - VER
LHLUD00001282574 & LHLUD00001282575 SHAMINDER SINGH - ENG
LHLUD00001282574 & LHLUD00001282575 SHAMINDER SINGH - VER
LHNAS00001302273 NAVNATH PARASHRAM TILE -ENG
LHNAS00001302273 NAVNATH PARASHRAM TILE - VER
LHSLI00001299000 DATTATRAY SADASHIV KADAM -ENG
LHSLI00001299000 DATTATRAY SADASHIV KADAM -VER
LHSNP00001332203 PARDEEP ANTIL - ENG
LHSNP00001332203 PARDEEP ANTIL - VER
LHSUR00001329249 MUKESHKUMAR NAMDEO JADHAV - ENG
LHSUR00001329249 MUKESHKUMAR NAMDEO JADHAV - VER
LHVJW00001300931 CHANDRAPATI VENKATA CHANDRA SEKHARA RAO - ENG
LHVJW00001300931 CHANDRAPATI VENKATA CHANDRA SEKHARA RAO - VER
LHZMO00001334061 BHARTENDU SHARMA - ENG
LHZMO00001334061 BHARTENDU SHARMA - VER
NHJGH00001256188 VALLABHBHAI AMRABHAI BALVA - ENG
NHJGH00001256188 VALLABHBHAI AMRABHAI BALVA - VER
NHLUC00001273989 KINO ORGANICS INDIA LIMITED - ENG
NHLUC00001273989 KINO ORGANICS INDIA LIMITED - VER
NHRAJ00001294419 KETAN A KABANI - ENG
NHRAJ00001294419 KETAN A KABANI - VER
NHRAJ00001294437 KETAN A KABANI - ENG
NHRAJ00001294437 KETAN A KABANI - VER
NHRJP00001282517 SURINDER SINGH - ENG
NHRJP00001282517 SURINDER SINGH - VER
NHRPR00001273052 KIRAN PRITWANI - ENG
NHRPR00001273052 KIRAN PRITWANI - VER
NHRPR00001273053 PREETI SACHDEV - ENG
NHRPR00001273053 PREETI SACHDEV - VER
NHTNE00001297392 KARTIK PRAVINCHANDRA VASANI - ENG
NHTNE00001297392 KARTIK PRAVINCHANDRA VASANI - VER
Auction - March 29, 2023
LHAMT00001322511 KULDEEP SINGH . - ENG
LHAMT00001322511 KULDEEP SINGH . - VER
LHBKR00001325351 RAHUL DHAWAN - ENG
LHBKR00001325351 RAHUL DHAWAN - VER
LHGTR00001376772 & LHGTR00001378256 MUNNANGI SAI RAM - ENG
LHGTR00001376772 & LHGTR00001378256 MUNNANGI SAI RAM - VER
LHJAL00001315301 KOMAL . - ENG
LHJAL00001315301 KOMAL . - VER
LHLUD00001297245 BALJIT SINGH - ENG
LHLUD00001297245 BALJIT SINGH - VER
LHRJY00001297189 & LHRJY00001297191 NAGENDRA VURA - ENG
LHRJY00001297189 & LHRJY00001297191 NAGENDRA VURA - VER
LHVJW00001378764 PERUMALLAPALLI SURESH - ENG
LHVJW00001378764 PERUMALLAPALLI SURESH - VER
NHBNG00001267118 SHIVASHANKAR BARAMAGOWDA PATIL - ENG
NHBNG00001267118 SHIVASHANKAR BARAMAGOWDA PATIL - VER
NHJGH00001264580 & NHJGH00001264581 YOGESH PRAVINBHAI BHESANIYA - ENG
NHJGH00001264580 & NHJGH00001264581 YOGESH PRAVINBHAI BHESANIYA - VER
NHPLN00001257648 & NHPLN00001257647 NARENDRA B SONI - ENG
NHPLN00001257648 & NHPLN00001257647 NARENDRA B SONI - VER
NHPNP00001299153 THE CHANDAN LAL MEMORIAL EDUCATION SOCIETY - ENG
NHPNP00001299153 THE CHANDAN LAL MEMORIAL EDUCATION SOCIETY - VER
LHAMT00001322511 KULDEEP SINGH . - ENG
LHAMT00001322511 KULDEEP SINGH . - VER
LHBKR00001325351 RAHUL DHAWAN - ENG
LHBKR00001325351 RAHUL DHAWAN - VER
LHDWJ00001322744 SAHIB . - ENG
LHDWJ00001322744 SAHIB . - VER
LHGTR00001376772 & LHGTR00001378256 MUNNANGI SAI RAM - ENG
LHGTR00001376772 & LHGTR00001378256 MUNNANGI SAI RAM - VER
LHJAL00001315301 KOMAL . - ENG
LHJAL00001315301 KOMAL . - VER
LHLUD00001297245 BALJIT SINGH - ENG
LHLUD00001297245 BALJIT SINGH - VER
LHPUN00001303516 LAXMIKANT DNYANOBA SHINDE - ENG
LHPUN00001303516 LAXMIKANT DNYANOBA SHINDE - VER
LHRJY00001297189 & LHRJY00001297191 NAGENDRA VURA - ENG
LHRJY00001297189 & LHRJY00001297191 NAGENDRA VURA - VER
LHVJW00001378764 PERUMALLAPALLI SURESH - ENG
LHVJW00001378764 PERUMALLAPALLI SURESH - VER
LHVSI00001314026 SANTOSH RAGHUNATH KAMBLE - ENG
LHVSI00001314026 SANTOSH RAGHUNATH KAMBLE - VER
NHBNG00001267118 SHIVASHANKAR BARAMAGOWDA PATIL - ENG
NHBNG00001267118 SHIVASHANKAR BARAMAGOWDA PATIL - VER
NHJGH00001264580 & NHJGH00001264581 YOGESH PRAVINBHAI BHESANIYA - ENG
NHJGH00001264580 & NHJGH00001264581 YOGESH PRAVINBHAI BHESANIYA - VER
NHPLN00001257648 & NHPLN00001257647 NARENDRA B SONI - ENG
NHPLN00001257648 & NHPLN00001257647 NARENDRA B SONI - VER
NHPNP00001299153 THE CHANDAN LAL MEMORIAL EDUCATION SOCIETY - ENG
NHPNP00001299153 THE CHANDAN LAL MEMORIAL EDUCATION SOCIETY - VER
Auction - March 14, 2022
KEMPANNA-LHNLE00001286609 & LHNLE00001286615 & LHNLE00001291905-KP
LHBNG00001284616 - BHUVANESHWARI - KP
LHBNG00001291911 - Nagasatya Narendra V - NIE001
LHBNG00001291916 - SHIVANNA V V - KP
LHBNG00001285555 - SHRUTHI S - KP
LHBNG00001291911 - Nagasatya Narendra V - VV
LHBNG00001294695 - SUMATHI R - KP
LHBNG00001291916 - SHIVANNA V V - NIE.
LHBNG00001284616 - BHUVANESHWARI-NIE
LHBNG00001285555 - SHRUTHI S - NIE
LHBNG00001298204 - LAXMINARAYAN HEGLE - KP
LHBNG00001294695 - SUMATHI R - NIE
KEMPANNA-LHNLE00001286609 & LHNLE00001286615 & LHNLE00001291905-NIE
LHBNG00001298204 - LAXMINARAYAN HEGLE -NIE
LHCLT00001312802 - PRASHOB P - MV
LHBYW00001321941- H V VIJAYKUMAR -KP
LHBWQ00001317699 - YOGENDRA B - KP
LHCLT00001312802 - PRASHOB P - NIE
LHDVG00001296540 - Manjunath C Yadav - NIE
LHGUL00001317343 - BASAYYA - NIE
LHGUL00001317343 - BASAYYA - KP
LHDVG00001296540 - Manjunath C Yadav - KP
LHHBL00001291674 - MANJUNATH - NIE001
LHHYD00001291982 - Koteswara Rao Chilukoti - HANS.
LHHYD00001291982 - Koteswara Rao Chilukoti - AP
LHKHA00001278016 - JANIGORLA NAGESWARA RAO - HANS001
LHHBL00001291674 - MANJUNATH - VV
LHKHA00001278016 - JANIGORLA NAGESWARA RAO - AP.
LHBYW00001321941- H V VIJAYKUMAR-NIE
LHKKN00001250352 - DYUMANI SRI GIRINATH PULIGADDA - PK00
LHKKN00001250352 - DYUMANI SRI - NIE
LHMYS00001285869 - SUBRAMANYA M - KP
LHMYS00001292045 & LHMYS00001284825 - SATISH S - KP
LHNEL00001285943 - Venkata Ramana Akkidasari - NIE
LHNEL00001285943 - Venkata Ramana Akkidasari - PK001
LNOD00000791030 & NHNOD00000736487 - MOHAMMED SAMI - DUH
LHNOD00000791030 & NHNOD00000736487 - MOHAMMED SAMI - MST001
LHSGA00001296541 & LHSGA00001298199 - Chandrashekara Patil - KP
LHBWQ00001317699 - YOGENDRA B - NIE
LHTHR00001334701 - JOBISH CHIRAYATH JOHNSON - MV
LHSGA00001296541 & LHSGA00001298199 - Chandrashekara Patil - NIE
NHANA00001245957 - PASUPULA MADHAVI - AP
LHMYS00001292045 & LHMYS00001284825 - SATISH S - NIE
LHTHR00001334701 - JOBISH CHIRAYATH JOHNSON - NIE
LHTUM00001286030 - Siddalingegowda D L - KP
NHANA00001245957 - PASUPULA MADHAVI - NIE.
LHMYS00001285869 - SUBRAMANYA M - NIE
NHBNG00001276056 - NAGESH S - KP
LHTUM00001286030 - Siddalingegowda D L - NIE
NHBRN00000872381 - NEERAJ KUMAR MEGHWAL - IE
NHBRN00000872381 - NEERAJ KUMAR MEGHWAL - PJK001
NHDWD00000819069 - SHIVAPRASAD - NIE001
NHHBL00000824143 - VITHAL CHANDRAPPA BADIGER - NIE001
NHDWD00001024162 - VISHWANATH DILEEPKUMAR JOSHI - NIE001
NHDWD00000819069 - SHIVAPRASAD - VV
NHDWD00001024162 - VISHWANATH DILEEPKUMAR JOSHI - VV
NHHBL00000824143 - VITHAL CHANDRAPPA BADIGER - VV
NHKIS00000834292 - SHIV KUMAR GEHLOT - IE
NHKKN00001267561 - GANESH TULSIRAM GUPTA YERRAMILLI - PK00
NHKIS00000834292 - SHIV KUMAR GEHLOT - PJK001
NHBNG00001276056 - NAGESH S - NIE
NHBNG00001276056 - NAGESH S - NIE
NHKKN00001267561 - GANESH TULSIRAM GUPTA YERRAMILLI - NIE.
NHLUC00000743717 - SANJEEV KUMAR - JS
NHLUC00000743717 - SANJEEV KUMAR - IE
NHTUM00000836068 - RASHMI JOSHI - KP
NHTUM00001266932 - RAKEAH T V - KP
NHTUM00001266039 -B B RAJANNA - KP
NHTUM00000836068 - RASHMI JOSHI - NIE
NHTUM00001266039 - B B RAJANNA -NIE
NHTUM00001266932 - RAKEAH T V - NIE
Auction - March 29, 2022
LHBTN00000813879 - JAGMEET SINGH - ad (1)
LHGWA00001315134 - MAHESH SINGH SIKARWAR - DCL (1)
LHGWA00001315134 - MAHESH SINGH SIKARWAR - FON
LHGDM00001289424 - Umapaty Budda - FG
LHGWA00001290626 - Virendra Singh Gurjar - FON
LHGWA00001290626 - Virendra Singh Gurjar - DCL (1)
LHHYD00000350166 - E.V. LAKSHMINARAYANA - ANDH
LHBTN00000813879 - JAGMEET SINGH - pioee (1).
LHGDM00001289424 - Umapaty Budda - LM
LHHYD00000350166 - E.V. LAKSHMINARAYANA - hans
LHIND00001278704 - AMAR MANKANI - DCL (2)
LHMYS00001290088 - Rakesh Puri - NIE56
LHIND00001291168 - Narayan Goyal - DCL (2)
LHMYS00001290088 - Rakesh Puri - VV (1)
LHJGH00001253112 - KAMLESHKUMAR BACHUBHAI BUTANI - FG
LHIND00001278704 - AMAR MANKANI - FJ
LHJGH00001253112 - KAMLESHKUMAR BACHUBHAI BUTANI - LM
LHNAG00001317697 - DEEPAK RAMBABU SHIVHARE - IE
LHIND00001291168 - Narayan Goyal - FJ.
LHNAG00001317697 - DEEPAK RAMBABU SHIVHARE - LS
LHPAA00001248467 - DHAVALKUMAR SHANTILAL SADHU - FG
LHPAA00001248467 - DHAVALKUMAR SHANTILAL SADHU - LM
LHRPR00001349125 - SANDEEP RAMTEKE - PIOIE (1)
LHRPR00001291436 - Dilip Harjani - PIOIE (1)
LHRPR00001298201 - Krishna Shivpujan Sharma - PIOIE (1)
LHRPR00001349125 - SANDEEP RAMTEKE - DH
LHRPR00001291436 - Dilip Harjani - DH
LHRPR00001298201 - Krishna Shivpujan Sharma - DH
LHVPI00001279244 - RADHA CHANDULAL BAROT - FG
LHVPI00001279244 - RADHA CHANDULAL BAROT - LM
NHDEE00000836404 - JITENDRAKUMAR AATMARAM PANCHAL - FG
NHIND00000793551 - MOHAN YADAV - DCL (2)
NHGOK00001022658 - PRAMILA RAJENDRA JAIN - PN (1)
NHDEE00001276280 - SURESHKUMAR N GAJJAR - FG
NHIND00000793551 - MOHAN YADAV - FJ
NHGOK00001022658 - PRAMILA RAJENDRA JAIN - FE
NHJGH00001256188 - VALLABHBHAI AMRABHAI BALVA - FG.
NHDEE00000836404 - JITENDRAKUMAR AATMARAM PANCHAL - LM
NHJGH00001256188 - VALLABHBHAI AMRABHAI BALVA - LM
NHDEE00001276280 - SURESHKUMAR N GAJJAR - LM
NHJGH00001263008 - RAJESHBHAI DHIRAJBHAI SAVANIYA - FG
NHMUM00000816673 - KIRITBHAI GOPALBHAI RANA - FG
NHKOM00001262802 - CIJI KURIAN - MC
NHKOM00001262802 - CIJI KURIAN - FE
NHKLK00000825647 - S SUNDARAVADHANAM - DM2
NHMUM00000816673 - KIRITBHAI GOPALBHAI RANA - LM
NHKLK00000825647 - S SUNDARAVADHANAM - nie
NHMUM00001280953 - Amol Sahebrao Ujagare - NS
NHJGH00001263008 - RAJESHBHAI DHIRAJBHAI SAVANIYA - LM
NHMUM00001280953 - Amol Sahebrao Ujagare - FN
NHNPN00001256733 - MAHADEV ISHWARAPPA BHOSKI - KP
NHRJL00000835275 - FIROJAHMAD SHEKH - FG
NHNPN00001256733 - MAHADEV ISHWARAPPA BHOSKI -NIE (1)
NHTEN00001246642 - RAM PRASAD PALAPARTHI - NIE56
NHNRS00000849908 - RAJENDRA SINGH KAURAV - DCL (1)
NHOGE00000815562 - P SRINIVASARAO - PK
NHRJL00000835275 - FIROJAHMAD SHEKH - LM
NHTEN00001246642 - RAM PRASAD PALAPARTHI - PK
NHNRS00000849908 - RAJENDRA SINGH KAURAV - FON
NHTIR00000857730 - B ANBALAGAN - DK
NHOGE00000815562 - P SRINIVASARAO - NIE56
NHTUN00000848897 - KATHIRESAN M - DM
NHTIR00000857730 - B ANBALAGAN - TOI56
NHTIR00000875044 & NHTIR00000875042 - LAKSHMANAN M - DK
NHVIJ00001251389 - RAJUBHAI MOHANLAL SEN - FG.
NHTIR00000875044 & NHTIR00000875042 - LAKSHMANAN M - TOI56.
NHTUN00000848897 - KATHIRESAN M - DM02
NHVIJ00001251389 - RAJUBHAI MOHANLAL SEN - LM
Auction - July 30, 2022
LHBNG00001284616 - Bhuvaneshwari M Patil - KP
LHBNG00001284616 - Bhuvaneshwari M Patil - NIE
LHBNG00001285555 - Shruthi S (TUMKUR - KP
LHBNG00001285555 - Shruthi S (TUMKUR - NIE
LHBNG00001291911 - Nagasatya Narendra V - NIE
LHBNG00001291911 - Nagasatya Narendra V - KP
LHBNG00001294695 - Sumathi R (TUMKUR - KP
LHBNG00001294695 - Sumathi R (TUMKUR - NIE
LHCLT00001312802 - PRASHOB P (Kozhikode) - MV
LHCLT00001312802 - PRASHOB P (Kozhikode) - NIE
LHDSK00001313736 - RAJPHUROHIT NARPAT SINGH - NIE
LHDSK00001313736 - RAJPHUROHIT NARPAT SINGH PK
LHDVG00001296540 - Manjunath C Yadav KP
LHDVG00001296540 - Manjunath C Yadav - NIE
LHGUL00001317343 - BASAYYA (Karnataka, - KP
LHGUL00001317343 - BASAYYA (Karnataka, - NMIE
LHHBL00001291674 - Manjunath Nagappa Karigar - BS
LHHBL00001291674 - Manjunath Nagappa Karigar KP
LHHYD00001291982 - Koteswara Rao Chilukoti - HSNS
LHHYD00001291982 - Koteswara Rao Chilukoti - NV
LHKKN00001250352 - DYUMANI SRI GIRINATH PULIGADDA - NIE
LHKKN00001250352 - DYUMANI SRI GIRINATH PULIGADDA PK
LHMYS00001285869 - Subramanya M - VV565
LHMYS00001285869 - Subramanya M (Mysore - NIE
LHMYS00001292045 & LHMYS00001284825 - Satish S (Mysore - NIE
LHMYS00001292045 & LHMYS00001284825 - Satish S (Mysore - VV565
LHMYS00001303176 - SRINIVAS R (Mysore - NIE
LHMYS00001303176 - SRINIVAS R (Mysore - VV565
LHMYS00001321490 - MANJULA K (Mysore - NIE
LHMYS00001321490 - MANJULA K (Mysore - VV565
LHNLE00001286609 & LHNLE00001286615 & LHNLE00001291905 - Kempanna M - NIE
LHNLE00001286609 & LHNLE00001286615 & LHNLE00001291905 - Kempanna M (TUMKUR - KP
LHNOD00000791030 & NHNOD00000736487 - MOHAMMED SAMI (Ghaziabad) - DUH
LHNOD00000791030 & NHNOD00000736487 - MOHAMMED SAMI (Ghaziabad) - MST
LHSGA00001296541 & LHSGA00001298199 - Chandrashekara Patil KP
LHSGA00001296541 & LHSGA00001298199 - Chandrashekara Patil - NIE
LHTHR00001315749 - VIDHYA K V (Thrissur) - DUH
LHTHR00001315749 - VIDHYA K V (Thrissur) - NIE
LHVJW00001292587 - Satish Babu MV - HANS
LHVJW00001292587 - Satish Babu MV PK
LHVJW00001327445 - KSSSS PRASAD - HANS
LHVJW00001327445 - KSSSS PRASAD PK
NHANA00001245957 - PASUPULA MADHAVI - AP
NHANA00001245957 - PASUPULA MADHAVI - NIE
NHBNG00001276056 - NAGESH S (TUMKUR - KP
NHBNG00001276056 - NAGESH S (TUMKUR - NIE
NHDWD00001024162 - VISHWANATH DILEEPKUMAR JOSHI - BS
NHDWD00001024162 - VISHWANATH DILEEPKUMAR JOSHI KP
NHHBL00000824143 - VITHAL CHANDRAPPA BADIGER - BS
NHHBL00000824143 - VITHAL CHANDRAPPA BADIGER KP
NHKKN00001267561 - GANESH TULSIRAM GUPTA YERRAMILLI - Hyderabad FE - Copy
NHKKN00001267561 - GANESH TULSIRAM GUPTA YERRAMILLI - PK
NHKKN00001267563 - MANGAMANI PABOLU - Hyderabad FE - Copy
NHKKN00001267563 - MANGAMANI PABOLU - PK
NHKLK00000825647 - S SUNDARAVADHANA - NIE
NHKLK00000825647 - S SUNDARAVADHANAM - DM
NHRWI00000836477 - DALIP KUMAR - DUH
NHRWI00000836477 - DALIP KUMAR (HARYANA) - PIORR R - Copy
NHTUM00000836068 - RASHMI JOSHI (TUMKUR - KP
NHTUM00000836068 - RASHMI JOSHI (TUMKUR - NIE
NHTUM00001266039 - B B RAJANNA (TUMKUR - KP
NHTUM00001266039 - B B RAJANNA (TUMKUR - NIE
NHTUM00001266932 - RAKESH T V - NIE
NHTUM00001266932 - RAKESH T V (TUMKUR - KP
Auction - September 30, 2022
LHDSK00001313736 - Rajphurohit Narpat Singh - ENG
LHDSK00001313736 - Rajphurohit Narpat Singh - VER
LHGUL00001317343 - Basayya (KALBURGI) - ENG
LHGUL00001317343 - Basayya (KALBURGI) - VER
LHHBL00001291674 - Manjunath Nagappa Karigar - ENG
LHHBL00001291674 - Manjunath Nagappa Karigar - VER
LHHYD00001291982 - Koteswararao Chilukoti - ENG
LHHYD00001291982 - Koteswararao Chilukoti - VER
LHKKN00001250352 - Dyumani Sri Girinath Puli - ENG
LHKKN00001250352 - Dyumani Sri Girinath Puli - VER
LHRPR00001298201 - Krishna Shivpujan Sharma - ENG
LHRPR00001298201 - Krishna Shivpujan Sharma - VER
LHTHR00001315749 - Vidhya K V - ENG
LHTHR00001315749 - Vidhya K V (Thrissur) - VER
LHVJW00001327445 - Kssss Prasad (Vijayawada - ENG
LHVJW00001327445 - Kssss Prasad (Vijayawada - VER
NHJGH00001263008 & NHJGH00001263007 - Rajeshbhai Dhirajbhai Sav - ENG
NHJGH00001263008 & NHJGH00001263007 - Rajeshbhai Dhirajbhai Sav - VER
NHKKN00001267561 - Ganesh Tulsiram Gupta Yerramilli - ENG
NHKKN00001267561 - Ganesh Tulsiram Gupta Yerramilli - VER
NHKKN00001267563 - Mangamani  Pabolu - ENG
NHKKN00001267563 - Mangamani  Pabolu - VER
NHKKN00001269153 - Chekuri V Rao (East Godav - ENG
NHKKN00001269153 - Chekuri V Rao (East Godav - VER
NHKLK00000825647 - S Sundaravadhanam ENG
NHKLK00000825647 - S Sundaravadhanam VER
NHLUC00000743717 - Sanjeev Kumar (Lucknow) - ENG
NHLUC00000743717 - Sanjeev Kumar (Lucknow) - VER
NHMUM00001280953 - Amol Sahebrao Ujagare - ENG
NHMUM00001280953 - Amol Sahebrao Ujagare - VER
NHNPN00001256733 - Mahadev Ishwarappa Bhoski - ENG
NHNPN00001256733 - Mahadev Ishwarappa Bhoski - VER
NHOGE00000815562 - P Srinivasarao (PRAKASAM) - ENG
NHOGE00000815562 - P Srinivasarao (PRAKASAM) - VER
NHTUM00000836068 - Rashmi  Joshi - ENG
NHTUM00000836068 - Rashmi  Joshi - VER
NHTUM00001266039 - B B Rajanna - ENG
NHTUM00001266039 - B B Rajanna - VER
NHTUM00001266932 - Rakesh T V - ENG
NHTUM00001266932 - Rakesh T V - VER
NHVJW00001275104 - Kolluru Padmavathi ENG
NHVJW00001275104 - Kolluru Padmavathi VER