Property Auctions

 

Auction - June 28, 2024
AJAY GAUTAM LHFER00001507130 &LHFER00001507884 ENG
AJAY GAUTAM LHFER00001507130 &LHFER00001507884 VER
AMITKUMAR PARMAR LHAND00001418369 & LHAND00001418504 ENG
AMITKUMAR PARMAR LHAND00001418369 & LHAND00001418504 VER
ARCHANA . LHGHZ00001335347 & LHGHZ00001335739 ENG
ARCHANA . LHGHZ00001335347 & LHGHZ00001335739 VER
AVINASH SHIVAJI ADHORE LHPWK00001330060 ENG
AVINASH SHIVAJI ADHORE LHPWK00001330060 VER
DINESH KUMAR TAILOR LHAHW00001420149 ENG
DINESH KUMAR TAILOR LHAHW00001420149 VER
KAMAL ARORA LHPTU00001315187 ENG
KAMAL ARORA LHPTU00001315187 VER
MOHD FARMAN ANSARI LHLUD00001329076 ENG
MOHD FARMAN ANSARI LHLUD00001329076 VER
RAVIPRATAP PANDEY LHLUD00001451320 ENG
RAVIPRATAP PANDEY LHLUD00001451320 VER
SATYA LAVANYA SREERAM LHRJY00001281122 ENG
SATYA LAVANYA SREERAM LHRJY00001281122 VER
TEJRAM SHAHU NHCPR00000832974 & NHCPR00000832976 ENG
TEJRAM SHAHU NHCPR00000832974 & NHCPR00000832976 VER
BALAJI SATWA GADE LHPUN00001297316 ENG
BALAJI SATWA GADE LHPUN00001297316 VER
GANESH KUNDLIK BHAPKAR NHBMT00000830557 & NHBMT00000830558 ENG
GANESH KUNDLIK BHAPKAR NHBMT00000830557 & NHBMT00000830558 VER
RANJEET AHUJA LHZMG00001326645 & LHZMG00001343366 ENG
RANJEET AHUJA LHZMG00001326645 & LHZMG00001343366 VER
NUSRAT MUZAFFAR ALI LHBOV00001314991 ENG
NUSRAT MUZAFFAR ALI LHBOV00001314991 VER
SOHAN VENARAM CHOUDHARY LHPWK00001313261 ENG
SOHAN VENARAM CHOUDHARY LHPWK00001313261 VER
SWAPNIL SATISH SHAHANE NHBHO00001252277 & NHBHO00001252279 ENG
SWAPNIL SATISH SHAHANE NHBHO00001252277 & NHBHO00001252279 VER
SANJEEV KOPPIKAR LHMUM00001249348 & NHMUM00000894812 ENG
SANJEEV KOPPIKAR LHMUM00001249348 & NHMUM00000894812 VER
Auction - May 22, 2024
LHADR00001218704 Ajinkya Madhav Kulkarni ENG
LHADR00001218704 Ajinkya Madhav Kulkarni VER
LHAMI00001516618 & LHAMI00001516621 Santosh Raghunath Raut ENG
LHAMI00001516618 & LHAMI00001516621 Santosh Raghunath Raut VER
LHBMT00001413043 & LHBMT00001412980 Anita Santosh Chavan ENG
LHBMT00001413043 & LHBMT00001412980 Anita Santosh Chavan VER
LHGOA00001316909 Mario Paulo Patrick Dacosta ENG
LHGOA00001316909 Mario Paulo Patrick Dacosta VER
LHNAS00001374408 & LHNAS00001374361 Sameer Balkrushna Kolapkar ENG
LHNAS00001374408 & LHNAS00001374361 Sameer Balkrushna Kolapkar VER
LHPUN00001370372 Rakesh Raju Waghmare ENG
LHPUN00001370372 Rakesh Raju Waghmare VER
LHPUN00001462258 Prashant K Nerkar ENG
LHPUN00001462258 Prashant K Nerkar VER
LHPUN00001466341 Abhijeet Sharma ENG
LHPUN00001466341 Abhijeet Sharma VER
NHBMT00001270892 & NHBMT00000832018 Avinash Nandkumar Bade ENG
NHBMT00001270892 & NHBMT00000832018 Avinash Nandkumar Bade VER
NHGOA00000740309 Vijay Saxena ENG
NHGOA00000740309 Vijay Saxena VER
NHOSA00000827304 Pradeep Prabhakar Inamdar ENG
NHOSA00000827304 Pradeep Prabhakar Inamdar VER
Amol Gulabrao Mohite LHPWK00001301076 & LHPWK00001301375 ENG
Amol Gulabrao Mohite LHPWK00001301076 & LHPWK00001301375 VER
Ashok Dattu Munde NHKPR00001264121 ENG
Ashok Dattu Munde NHKPR00001264121 VER
Kuldipsingh Makhansingh Farangi LHSRA00001273332 ENG
Kuldipsingh Makhansingh Farangi LHSRA00001273332 VER
Lakhdhirsinh Jadeja LHRAJ00001281544 ENG
Lakhdhirsinh Jadeja LHRAJ00001281544 VER
Onkar Balasaheb Kamte LHPUN00001273879 ENG
Onkar Balasaheb Kamte LHPUN00001273879 VER
Prabha Devi LHDEH00001466697 & LHDEH00001467061 & LHDEH00001479352 ENG
Prabha Devi LHDEH00001466697 & LHDEH00001467061 & LHDEH00001479352 VER
Pradeep Kumar LHSIK00001354605 & LHSIK00001354734 ENG
Pradeep Kumar LHSIK00001354605 & LHSIK00001354734 VER
Santosh Devi LHBAR00001358368 ENG
Santosh Devi LHBAR00001358368 VER
Seema . LHPNC00001416085 & LHPNC00001416090 ENG
Seema . LHPNC00001416085 & LHPNC00001416090 VER
Sharma Rushi Avinashbhai LHAHZ00001359943 & LHAHZ00001362281 ENG
Sharma Rushi Avinashbhai LHAHZ00001359943 & LHAHZ00001362281 VER
Shrikant Shamsunder Biyani NHLAT00000819369 & NHBMT00001269438 ENG
Shrikant Shamsunder Biyani NHLAT00000819369 & NHBMT00001269438 VER
Simranjeetsingh Kuldeepsingh Farangi LHSRA00001299248 & LHSRA00001280740 & NHSRA00001253210 ENG
Simranjeetsingh Kuldeepsingh Farangi LHSRA00001299248 & LHSRA00001280740 & NHSRA00001253210 VER
Surendra Kumar Gupta LHMBI00001492348 & LHMBI00001492303 & LHMBI00001492280 ENG
Surendra Kumar Gupta LHMBI00001492348 & LHMBI00001492303 & LHMBI00001492280 VER
Vishnu Maruti Koli NHSRA00001266083 & LHSRA00001266082 ENG
Vishnu Maruti Koli NHSRA00001266083 & LHSRA00001266082 VER
Auction - June 12, 2024
Abdul Qudir Taher Rangrez LHSHR00001282627 ENG
Abdul Qudir Taher Rangrez LHSHR00001282627 VER
Ajay Ashok Manoji LHSLI00001329215 ENG
Ajay Ashok Manoji LHSLI00001329215 VER
Ajinkya Arvind Shingate NHSRA00001258277 ENG
Ajinkya Arvind Shingate NHSRA00001258277 VER
Ajinkya Shivaji Gadhave LHPUN00001390811 ENG
Ajinkya Shivaji Gadhave LHPUN00001390811 VER
Anita Ramchandra Salunkhe LHSLI00001287455 ENG
Anita Ramchandra Salunkhe LHSLI00001287455 VER
Arvind Shankar Gaikwad LHSRA00001495829 & LHSRA00001495827 ENG
Arvind Shankar Gaikwad LHSRA00001495829 & LHSRA00001495827 VER
Datta Babanrao Chavan NHPUN00000728545 ENG
Datta Babanrao Chavan NHPUN00000728545 VER
Dhanaraj Manmath Tarde LHPUN00001348271 ENG
Dhanaraj Manmath Tarde LHPUN00001348271 VER
Dnyaneshwar M Ankushrao NHPND00000836619 ENG
Dnyaneshwar M Ankushrao NHPND00000836619 VER
Gaikwad Arvind Shankar LHSRA00001505989 & LHSRA00001505987 ENG
Gaikwad Arvind Shankar LHSRA00001505989 & LHSRA00001505987 VER
Hitesh Bansal LHAGR00001451752 & LHAGR00001451755 ENG
Hitesh Bansal LHAGR00001451752 & LHAGR00001451755 VER
Kunal Sevakchand Lakeri LHSRA00001333189 & LHSRA00001333193 ENG
Kunal Sevakchand Lakeri LHSRA00001333189 LHSRA00001333193 VER
Lalit Mohan LHDEH00001465600 & LHDEH00001465606 & LHDEH00001476145 & LHDEH00001476150 ENG
Lalit Mohan LHDEH00001465600 & LHDEH00001465606 & LHDEH00001476145 & LHDEH00001476150 VER
Manoj Namdeo Ghanvat LHSRA00000831223 ENG
Manoj Namdeo Ghanvat LHSRA00000831223 VER
Mohd Aabid LHBAR00001487765 & LHBAR00001487766 ENG
Mohd Aabid LHBAR00001487765 & LHBAR00001487766 VER
Mukesh Khandelwal LHAGR00001334362 & LHAGR00001334776 ENG
Mukesh Khandelwal LHAGR00001334362 & LHAGR00001334776 VER
Nivrutti Raghunath Bhavekar LHPUN00001321106 & NHPUN00001278612 ENG
Nivrutti Raghunath Bhavekar LHPUN00001321106 & NHPUN00001278612 VER
Prashant Kumar LHDEH00001407775 & LHDEH00001409540 ENG
Prashant Kumar LHDEH00001407775 & LHDEH00001409540 VER
Pravin Vishwas Teke NHICH00001250666 ENG
Pravin Vishwas Teke NHICH00001250666 VER
Rahul Pradeepkumar Bajaj NHSHR00001260800 ENG
Rahul Pradeepkumar Bajaj NHSHR00001260800 VER
Rajesh Kashyap LHBAR00001348314 & LHBAR00001348449 ENG
Rajesh Kashyap LHBAR00001348314 & LHBAR00001348449 VER
Ram Waman Pol NHSRA00001247399 & LHSRA00000827782 ENG
Ram Waman Pol NHSRA00001247399 & LHSRA00000827782 VER
Ravi . LHBAR00001353325 & LHBAR00001353326 ENG
Ravi . LHBAR00001353325 & LHBAR00001353326 VER
Salman . LHDEH00001343779 & LHDEH00001345091 ENG
Salman . LHDEH00001343779 & LHDEH00001345091 VER
Sandip Bhaskar Godase LHPWK00001323390 ENG
Sandip Bhaskar Godase LHPWK00001323390 VER
Savita Tyagi LHDEH00001406535 & LHDEH00001406536 & LHDEH00001460010 & LHDEH00001460042 ENG
Savita Tyagi LHDEH00001406535 & LHDEH00001406536 & LHDEH00001460010 & LHDEH00001460042 VER
Sayali Sandeep Nangare LHPUN00001320625 ENG
Sayali Sandeep Nangare LHPUN00001320625 VER
Shamim Ahmad LHAGR00001458282 ENG
Shamim Ahmad LHAGR00001458282 VER
Subhash Kondiba Mane NHSRA00000830635 ENG
Subhash Kondiba Mane NHSRA00000830635 VER
Vaseem Khan LHDEH00001465521 & LHDEH00001465522 ENG
Vaseem Khan LHDEH00001465521 & LHDEH00001465522 VER
Vijay Dnyanadev Shinde LHBMT00001417971 ENG
Vijay Dnyanadev Shinde LHBMT00001417971 VER
Vijay Pratap Singh LHBAR00001329612 ENG
Vijay Pratap Singh LHBAR00001329612 VER
Vishal Chandrakant Gaikwad LHBMT00001445478 ENG
Vishal Chandrakant Gaikwad LHBMT00001445478 VER
Vishnuvardhan Ramkrishna Shekdar NHSHR00001270880 ENG
Vishnuvardhan Ramkrishna Shekdar NHSHR00001270880 VER
Yuvraj Bhagwandas Solanki LHPUN00001330055 ENG
Yuvraj Bhagwandas Solanki LHPUN00001330055 VER
ABASAHEB TUKARAM KASAR NHADR00001135883 ENG
ABASAHEB TUKARAM KASAR NHADR00001135883 VER
ABDULKADIR MAHMADBHAI IMANI LHRAJ00001324061 ENG
ABDULKADIR MAHMADBHAI IMANI LHRAJ00001324061 VER
AKHILESH THAKUR LHRPR00001314957 ENG
AKHILESH THAKUR LHRPR00001314957 VER
AKSHAY RAJENDRA MORDEKAR NHADR00001251276 & NHKOP00001293703 ENG
AKSHAY RAJENDRA MORDEKAR NHADR00001251276 & NHKOP00001293703 VER
ANKIT JAYESH NEGANDHI LHANE00001316265 ENG
ANKIT JAYESH NEGANDHI LHANE00001316265 VER
ANSHUL KUMAR NHNOD00001261393 ENG
ANSHUL KUMAR NHNOD00001261393 VER
ASIF MOHAMMED SHAIKH LHPUN00001283869 ENG
ASIF MOHAMMED SHAIKH LHPUN00001283869 VER
BALJESH KAMAL LHAMT00001302729 ENG
BALJESH KAMAL LHAMT00001302729 VER
BALRAJ KUMAR LHMRT00001454624 LHMRT000014546232 ENG
BALRAJ KUMAR LHMRT00001454624 LHMRT000014546232 VER
BANDARUPALLI NARAYANARAO LHVJW00001373387 ENG
BANDARUPALLI NARAYANARAO LHVJW00001373387 VER
BHALIYA ABDUL HUSENBHAI LHRAJ00001359915 & LHRAJ00001359914 ENG
BHALIYA ABDUL HUSENBHAI LHRAJ00001359915 & LHRAJ00001359914 VER
Bharat Kumar LHUDP00001291373 ENG
Bharat Kumar LHUDP00001291373 VER
DEEP MANISH MISAL NHADR00001282479 ENG
DEEP MANISH MISAL NHADR00001282479 VER
DEVNARAYAN MAHATO LHBOV00001404612 & LHBOV00001404611 ENG
DEVNARAYAN MAHATO LHBOV00001404612 & LHBOV00001404611 VER
DHEERAJKUMAR P PUNAMIYA LHBHO00001317040 ENG
DHEERAJKUMAR P PUNAMIYA LHBHO00001317040 VER
DINESH KUMAR LHBHP00001342058 & LHBHP00001342057 ENG
DINESH KUMAR LHBHP00001342058 & LHBHP00001342057 VER
DINESH MAGDUM CHAURASIYA LHMMR00001407671 & LHMMR00001407509 ENG
DINESH MAGDUM CHAURASIYA LHMMR00001407671 & LHMMR00001407509 VER
FIROZ ABDUL RAWAB KHAN LHANE00001318337 ENG
FIROZ ABDUL RAWAB KHAN LHANE00001318337 VER
FOFANDI DEEPABEN PIYUSHKUMAR LHJGH00001452165 & LHJGH00001451616 ENG
FOFANDI DEEPABEN PIYUSHKUMAR LHJGH00001452165 & LHJGH00001451616 VER
GEETA DEVI LHBAR00001320020 ENG
GEETA DEVI LHBAR00001320020 VER
GHANSHYAM SAINI LHBHP00001278736 & LHBHP00001279299 ENG
GHANSHYAM SAINI LHBHP00001278736 & LHBHP00001279299 VER
HARESHKUMAR . LHBYW00001491812 & LHBYW00001489087 ENG
HARESHKUMAR . LHBYW00001491812 & LHBYW00001489087 VER
HARSHBARDHAN SINGH RAJPUT LHHSG00001280727 ENG
HARSHBARDHAN SINGH RAJPUT LHHSG00001280727 VER
JOY MALIK LHHOW00001321600 ENG
JOY MALIK LHHOW00001321600 VER
JYOTSNA JITENDRA KAMBLE LHPWK00001299585 ENG
JYOTSNA JITENDRA KAMBLE LHPWK00001299585 VER
MANISH RAMESH SIKLIGAR LHVRR00001272216 ENG
MANISH RAMESH SIKLIGAR LHVRR00001272216 VER
MOHAMMED ABDUL WAHEED LHSEC00001358555 & LHSEC00001358556 ENG
MOHAMMED ABDUL WAHEED LHSEC00001358555 & LHSEC00001358556 VER
MOHSINBHAI A KACHCHHI LHRAJ00001313211 ENG
MOHSINBHAI A KACHCHHI LHRAJ00001313211 VER
NAZUK JAHAN LHBAR00001339442 ENG
NAZUK JAHAN LHBAR00001339442 VER
NEW A J TEXTILES LHVJW00001279381 ENG
NEW A J TEXTILES LHVJW00001279381 VER
NILESH SHARMA NHTNE00001273358 ENG
NILESH SHARMA NHTNE00001273358 VER
PALLAPOTHU GOWRISANKAR LHGTR00001420826 ENG
PALLAPOTHU GOWRISANKAR LHGTR00001420826 VER
PANDURANG CHANDRAKANT BORKHADE NHADR00001270867 ENG
PANDURANG CHANDRAKANT BORKHADE NHADR00001270867 VER
PRAJAKTA ROHAN SAWANT LHBHO00001361036 & LHBHO00001360830 ENG
PRAJAKTA ROHAN SAWANT LHBHO00001361036 & LHBHO00001360830 VER
PRAKASH DEVKANT JHA LHMUM00001280941 & LHMUM00001280934 ENG.
PRAKASH DEVKANT JHA LHMUM00001280941 & LHMUM00001280934 VER
PRAVIN PANDURANG HALDE LHBOV00001320423 ENG
PRAVIN PANDURANG HALDE LHBOV00001320423 VER
RAJESH RAMCHANDRA KANTE LHBOV00001456595 & LHBOV00001456593 ENG
RAJESH RAMCHANDRA KANTE LHBOV00001456595 & LHBOV00001456593 VER
SUDHAKAR SAILU VANTEPAKA LHVSI00001342467 & LHVSI00001338068 ENG
SUDHAKAR SAILU VANTEPAKA LHVSI00001342467 & LHVSI00001338068 VER
SUDHIR MENINATH WAGHMARE LHPWK00001281618 ENG
SUDHIR MENINATH WAGHMARE LHPWK00001281618 VER
Suresh Parija LHJAL00001288192 ENG
Suresh Parija LHJAL00001288192 VER
YOGESH G LHBYW00001484715 ENG
YOGESH G LHBYW00001484715 VER
Auction - June 05, 2024
AKSHAY SATISH BABHULKE LHADR00001366094 ENG
AKSHAY SATISH BABHULKE LHADR00001366094 VER
AKSHAY SATISH BABHULKE LHADR00001366094 VER
BHARATKUMAR MAFATLAL SOLANKI LHMEH00001453320 & LHMEH00001453319 ENG
BHARATKUMAR MAFATLAL SOLANKI LHMEH00001453320 & LHMEH00001453319 VER
BHIMRAV BANAJI JANJAL LHAKL00001359318 ENG
BHIMRAV BANAJI JANJAL LHAKL00001359318 VER
CHADALAVADA ANIL LHRJY00001392384 & LHRJY00001392386 ENG
CHADALAVADA ANIL LHRJY00001392384 & LHRJY00001392386 VER
CHARANJIT SINGH LHHPR00001327925 ENG
CHARANJIT SINGH LHHPR00001327925 VER
JAYPRAKASH RAMPRASAD KHANDELWAL LHAUR00001316093 ENG
JAYPRAKASH RAMPRASAD KHANDELWAL LHAUR00001316093 VER
JAYSHREE MADHUKAR JAGTAP NHSHI00001267742 & NHSHI00001267741 ENG
JAYSHREE MADHUKAR JAGTAP NHSHI00001267742 & NHSHI00001267741 VER
JYOTI MAHENDRA PANCHAL NHMUM00001216328 ENG
JYOTI MAHENDRA PANCHAL NHMUM00001216328 VER
KAILAS MADHUKAR CHAUDHARI LHNAS00001372492 & LHNAS00001372486 ENG
KAILAS MADHUKAR CHAUDHARI LHNAS00001372492 & LHNAS00001372486 VER
KANHAIYALAL GOVINDRAM BAJAJ NHAMI00001267931 ENG
KANHAIYALAL GOVINDRAM BAJAJ NHAMI00001267931 VER
LHTRI00001355946 & LHTRI00001355947 & LHTRI00001355948 ENG
LHTRI00001355946 & LHTRI00001355947 & LHTRI00001355948 VER
MANINDER KAUR LHJAL00001343336 & LHJAL00001343335 ENG
MANINDER KAUR LHJAL00001343336 & LHJAL00001343335 VER
MANJU SHARMA LHMRT00001342169 & LHMRT00001341756 ENG
MANJU SHARMA LHMRT00001342169 & LHMRT00001341756 VER
NARESH RAJENDRA ELINJE LHNAS00001353091 & LHNAS00001351745 ENG
NARESH RAJENDRA ELINJE LHNAS00001353091 & LHNAS00001351745 VER
NIMMAKAYALA ARJUN LHKKN00001462756 & LHKKN00001462757 ENG
NIMMAKAYALA ARJUN LHKKN00001462756 & LHKKN00001462757 VER
NISHAN SINGH LHAMT00001302221 ENG
NISHAN SINGH LHAMT00001302221 VER
ONKAR BALASAHEB KAMATE LHPUN00001274183 ENG
ONKAR BALASAHEB KAMATE LHPUN00001274183 VER
PEDDIREDDI SRINIVAS LHRJY00001345011 & LHRJY00001345008 ENG
PEDDIREDDI SRINIVAS LHRJY00001345011 & LHRJY00001345008 VER
PINTU BARMAN LHBRH00001366821 ENG
PINTU BARMAN LHBRH00001366821 VER
R SUNDAR LHCTN00001362424 ENG
R SUNDAR LHCTN00001362424 VER
RAJESHKUMAR . LHSUR00001458130 & LHSUR00001457763 ENG
RAJESHKUMAR . LHSUR00001458130 & LHSUR00001457763 VER
RAJU MUKHERJEE LHHOW00001378323 & LHHOW00001377671 ENG
RAJU MUKHERJEE LHHOW00001378323 & LHHOW00001377671 VER
RAKESH PASWAN LHBRD00001422458 ENG
RAKESH PASWAN LHBRD00001422458 VER
RATHNAKAR ACHAR LHMNG00001315092 ENG
RATHNAKAR ACHAR LHMNG00001315092 VER
Rathod Dhondiram Khiru LHLAT00001420064 ENG
Rathod Dhondiram Khiru LHLAT00001420064 VER
RAVISHANKAR CR LHANC00001353020 ENG
RAVISHANKAR CR LHANC00001353020 VER
ROSHAN QURIASHE LHNXN00001448855 ENG
ROSHAN QURIASHE LHNXN00001448855 VER
S JAFFEER AHAMAD LHTRU00001377638 ENG
S JAFFEER AHAMAD LHTRU00001377638 VER
SANJAY SHANKARRAO BADADE LHADR00001366101 ENG
SANJAY SHANKARRAO BADADE LHADR00001366101 VER
SANT PARSAD LHLUD00001330431 ENG
SANT PARSAD LHLUD00001330431 VER
SASIKUMAR . LHPDY00001323371 ENG
SASIKUMAR . LHPDY00001323371 VER
SATHISHA . LHBWQ00001318194 ENG
SATHISHA . LHBWQ00001318194 VER
SHABANA RAFIQ CHOUDHRIMANIYAR LHAUR00001272576 ENG
SHABANA RAFIQ CHOUDHRIMANIYAR LHAUR00001272576 VER
SHAHJAD KHAN LHJBL00001293396 ENG
SHAHJAD KHAN LHJBL00001293396 VER
SHAKTI SINGH LHSUR00001452154 ENG
SHAKTI SINGH LHSUR00001452154 VER
SHAM LAL NHSIR00001253969 & NHSIR00001253968 & LHSIR00001281115 ENG
SHAM LAL NHSIR00001253969 & NHSIR00001253968 & LHSIR00001281115 VER
SHRIKANT TUKARAM MANE LHSLI00001261633 & LHSLI00001261634 ENG
SHRIKANT TUKARAM MANE LHSLI00001261633 & LHSLI00001261634 VER
SINGH DHARMENDRA LHSUR00001360753 & LHSUR00001361164 ENG
SINGH DHARMENDRA LHSUR00001360753 & LHSUR00001361164 VER
SWAPNIL SHREEKANT NACHNE NHPLG00000834159 ENG
SWAPNIL SHREEKANT NACHNE NHPLG00000834159 VER
SWATANTRA NARSINGH TIWARI NHMUM00001265891 ENG
SWATANTRA NARSINGH TIWARI NHMUM00001265891 VER
T Balasundaram LHBNG00001286214 ENG
T Balasundaram LHBNG00001286214 VER
VADI KALPESH PARSHOTTAMBHAI LHSUR00001457972 ENG
VADI KALPESH PARSHOTTAMBHAI LHSUR00001457972 VER

Property Possession Details

Download PDF

Information on secured assets possessed under the SARFAESI Act, 2002

Download