અમે હંમેશા સાંભળીએ છીએ. તમે નીચે સંપર્ક માટે આપેલા કોઇપણ વિકલ્પનો અમારી પ્રોડક્ટ્સ, સ્કીમ્સ વિશે પૂછપરછ કરવા માટે, અમારી સેવાઓ વિશે તમારો અભિપ્રાય આપવા કે પોતાની ફરિયાદો માટે ઉપયોગ કરી શકો છો. એટલું જ નહીં તમે અમારી 135+ શાખાઓમાં રૂબરૂ જઇ શકો છો અને તમારી મદદ કરવામાં અમને આનંદ થશે.

ICICI Home Finance Contact Us Icon
ટૉલ ફ્રી નંબર

પ્રોડક્ટ્સ અને સેવા વિષયક પૂછપરછ માટે, અમને 1800 267 4455 પર કૉલ કરો

ICICI Home Search Building Icon
રજિસ્ટર્ડ કાર્યાલય

ICICI હોમ ફાઇનાન્સ કંપની લિમિટેડ
ICICI બેન્ક ટાવર
બાંદરા- કુર્લા કોમ્પલેક્સ
મુંબઈ- 400 051, ભારત
ટેલિફોન : (+91 – 22) 26531414

View on Map
Home search Building 1
કોર્પોરેટ કાર્યાલય

ICICI હોમ ફાઇનાન્સ કંપની લિમિટેડ
ICICI HFC ટાવર
અંધેરી –કુર્લા રોડ
અંધેરી (પૂર્વ), મુંબઈ – 400 059
ટેલિફોન.: (+91- 22) 40093231

View on Map

તમને થયેલા અનુભવથી તમે સંતુષ્ટ નથી ?અમને જણાવો ! અમે તમારી મદદ કરવા માગીએ છીએ.

સ્તર 01

અમારી કસ્ટમર કેર ટીમ સાથે વાત કરો

અમને 1860 120 7777 પર કૉલ કરો

અમને customer.care@icicihfc.com પર ઇમેલ કરો

તમારી નજીકની ICICI HFC શાખા અથવા તો તમારી નજીકની ICICI બેન્ક એસેટ સર્વિસિંગ શાખામાં મૈત્રીપૂર્ણ ચહેરાને મળો જ્યાં અમારા કાનૂની અને ટેક્નિકલ નિષ્ણાતો તમારી મદદ માટે હાજર છે.

સ્તર 02

ફરિયાદ દાખલ કરો.

જો તમે સમાધાન સાથે સંતુષ્ટ ન હો તો, કૃપા કરીને અમારા નોડલ અધિકારીને nodal.office@icicihfc.com (Hrishikesh Kadam) પર લખો.

અથવા

ફોર્મ ભરીને તેની ઉપર જણાવેલા સરનામે તેને કૂરિયર કરો.

ડાઉનલોડ

તમારી માહિતી પ્રાપ્ત થયા બાદ કામકાજના 10 દિવસના સમયગાળાની અંદર નોડલ અધિકારીનો પ્રતિભાવ પ્રાપ્ત કરો.

 

સ્તર 03

સારૂ સમાધાન શોધી રહ્યા છો?

જો તમને હજુ પણ સમાધાનથી સંતોષ ન થયો હોય તો, કૃપા કરીને અમારા સેવા ગુણવત્તા વિભાગના વડાને, servicehead@icicihfc.com પર લખો.

અથવા


ફોર્મ ભરીને તેની પર જણાવેલા સરનામે મોકલી આપો

ડાઉનલોડ

તમારી માહિતી પ્રાપ્ત થયાના 10 દિવસની અંદર હેડ ઓફ સર્વિસ ક્વૉલિટીનો પ્રતિભાવ પ્રાપ્ત કરો.

સ્તર 04

ઉપર જણાવેલા પગલાંઓને અનુસર્યા છતાં તમારી સમસ્યાનું સમાધાન નથી આવ્યું ?

જો લેવલ 1/ લેવલ 2 / લેવલ 3 નો સંપર્ક કર્યા પછી પણ સમસ્યાનું સમાધાન ન થાય અથવા જો કંપની દ્વારા 30 દિવસની અંદર કોઈ સ્ટેટસ અથવા સમાધાન પૂરું ન પાડવામાં આવે તો, સમાધાન માટે તમે નૅશનલ હાઉસિંગ બૅન્કનો સંપર્ક કરી શકો છો.

નૅશનલ હાઉસિંગ બૅન્ક,
કમ્પ્લેંટ રીડ્રેસલ સેલ,
4થો માળ, કોર-5એ, ઈન્ડિયા હેબિટાટ સેન્ટર,
લોઢી રોડ,
નવી દિલ્હી - 110003

આ સિવાય, ગ્રાહકો NHB વેબસાઇટ https://grids.nhbonline.org.in ઉપર ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે અથવા રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક સહાયતા (NCH) કેન્દ્રની વેબસાઇટ https://consumerhelpline.gov.in ઉપર ફરિયાદ નોંધાવો.

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ નીતિ

Download PDF

Customer Grievance Redressal Policy

Download
Download PDF

FAQ's on COVID- 19 Ex-gratia Scheme

Download

પૂછપરછ માટે વિનંતી છોડો

Please select a Product
Enter Your full name
Enter Your Mobile Number
Enter your Email Id
Select Your City
Enter Your Pincode
Please select current Home Loan Running With
Please select range for Loan Amount
Please Tick The Box To Confirm