Property Auction Notice

Auction - March 28, 2022
LHDKB00001320803 - MANOJ KUMAR SHARMA - MST (1) 2nd Auction
LHDKB00001320803 - MANOJ KUMAR SHARMA - DUH 2nd Auction
LHKNO00001292267 - ThrilokReddy Punnam - AP
LHCPR00001264458 - RAJESH PRABHAKAR PALHADKAR. (2nd Auction)
LHCPR00001264458 - RAJESH PRABHAKAR PALHADKAR. (2nd Auction).
LHKNO00001292267 - ThrilokReddy Punnam(NIE)
LHMYS00001303176 - SRINIVAS R - (NIE)
LHMYS00001303176 - SRINIVAS R - VV001
LHMYS00001321490 - MANJULA K - VV001
LHMYS00001321490 - MANJULA K(NIE).
LHRPR00001315486 - KHEERODRA KUMAR CHOUDHARY (ENG)
LHRPR00001315486 - KHEERODRA KUMAR CHOUDHARY (HINDI)
LHRPR00001318646 - MITHILESH SINGH (ENG)
LHRPR00001314957 - AKHILESH THAKUR (DESHBANDHU)
LHRPR00001314957 - AKHILESH THAKUR(PI)
LHRPR00001318646 - MITHILESH SINGH (HINDI)
LHTHR00001315749 - VIDHYA K V - MV.
LHTHR00001315749 - VIDHYA K V(NIE)
LHRPR00001346175 - DIPENDRA TAORI (ENG)
LHRPR00001346175- DIPENDRA TAORI (HINDI)
NHKKN00001267563 - MANGAMANI PABOLU
NHKKN00001269153 - CHEKURI V RAO - PK.
NHKKN00001269153 - CHEKURI V RAO(NIE)
NHKKN00001267563 - MANGAMANI PABOLU - PK.
NHRSM00001273224 - MITHU SINGH(IE)
NHRPR00000789732 - DR. B SHRINIWAS - DESH (2nd Auction)
NHRPR00000789732 - DR. B SHRINIWAS - PIEOE (2nd Auction)
NHRPR00000789732 - DR. B SHRINIWAS - BIL DESH (2nd Auction)
NHVIS00000839793 - HARISHKUMAR M PRAJAPATI - FG (2nd Auction)
NHTMS00000902185 - GOPAL MANGALDAS SONI(IE)NAGPUR) (2nd Auction)
NHRSM00001273224 - MITHU SINGH(PRTHL)
NHVJW00001275104 - KOLLURU PADMAVATHI - PK
NHVJW00001275104 - KOLLURU PADMAVATHI(NIE)
NHTMS00000902185 - GOPAL MANGALDAS SONI - LKSATTA-001 (2nd Auction).
NHVIS00000839793 - HARISHKUMAR M PRAJAPATI - LM (2nd Auction)
Auction - June 30, 2022
LHBNG00001284616 - Bhuvaneshwari M Patil - BS12
LHBNG00001284616 - Bhuvaneshwari M Patil - KP
LHCLT00001312802 - PRASHOB P (Kozhikode) - mv
LHCLT00001312802 - PRASHOB P (Kozhikode) - N5656I
LHCPR00001264458 & NHCPR00001264459 - RAJESH PRABHAKAR PALHADKAR - IE (1).
LHCPR00001264458 & NHCPR00001264459 - RAJESH PRABHAKAR PALHADKAR - LS
LHDVG00001296540 - Manjunath C Yadav - JKP
LHDVG00001296540 - Manjunath C Yadav - NIE
LHGDM00001289424 - Umapaty Budda. - FG
LHGDM00001289424 - Umapaty Budda. - LM
LHGUL00001317343 - BASAYYA (Gulbarga) - KP
LHGUL00001317343 - BASAYYA (Gulbarga) - NIE (1)
LHGWA00001315134 - MAHESH SINGH SIKARWAR - FG
LHGWA00001315134 - MAHESH SINGH SIKARWAR - PPS
LHHBL00001291674 - Manjunath Nagappa Karigar - KP
LHHBL00001291674 - Manjunath Nagappa Karigar - NIE (1)
LHHYD00001291982 - Koteswara Rao Chilukoti - HAN
LHHYD00001291982 - Koteswara Rao Chilukoti ( - NVT
LHIND00001291168 - Narayan Goyal (Indore) - FK - Copy (1)
LHIND00001291168 - Narayan Goyal (Indore) - PPS
LHKKN00001250352 - DYUMANI SRI GIRINATH PULIGADDA - NIE
LHKKN00001250352 - DYUMANI SRI GIRINATH PULIGADDA - PK
LHMYS00001284825 - Satish S - 2 - VV565
LHMYS00001284825 - Satish S - NIE
LHNAG00001317697 - DEEPAK RAMBABU SHIVHARE - IE (1)
LHNAG00001317697 - DEEPAK RAMBABU SHIVHARE - LS
LHNOD00000791030 & NHNOD00000736487 - MOHAMMED SAMI (Ghaziabad) - DUH
LHNOD00000791030 & NHNOD00000736487 - MOHAMMED SAMI (Ghaziabad) - MST (1)
LHRAJ00001312446 & LHRAJ00001312447 - GOPALBHAI JAMANBHAI ZALA - BSD - Cop5656y
LHRAJ00001312446 & LHRAJ00001312447 - GOPALBHAI JAMANBHAI ZALA - SAN (1)
LHRPR00001291436 - Dilip Harjani (Bilaspur, - DESXHS
LHRPR00001291436 - Dilip Harjani (Bilaspur, - POEIOE
LHRPR00001314957 - AKHILESH THAKUR (Raipur)- - DEH
LHRPR00001314957 - AKHILESH THAKUR (Raipur)- - OPEIEO (1)
LHTHR00001315749 - VIDHYA K V (Thrissur) - HNIE565
LHTHR00001315749 - VIDHYA K V (Thrissur) - mv
LHTUM00001286030 - Siddalingegowda D L - BS12
LHTUM00001286030 - Siddalingegowda D L - KP
LHVPI00001279244 - RADHA CHANDULAL BAROT - DVT
LHVPI00001279244 - RADHA CHANDULAL BAROT (VALSAD - BS656
NHANA00001245957 - PASUPULA MADHAVI - AP
NHANA00001245957 - PASUPULA MADHAVI - NIE
NHBRN00000872381 - NEERAJ KUMAR MEGHWAL - IE
NHBRN00000872381 - NEERAJ KUMAR MEGHWAL - PK (1)
NHKKN00001269153 - CHEKURI V RAO (East Godavari - NIE
NHKKN00001269153 - CHEKURI V RAO (East Godavari - PK
NHKLK00000825647 - S SUNDARAVADHANAM - NIE
NHKLK00000825647 - S SUNDARAVADHANAM - SDM
NHLUC00000743717 - SANJEEV KUMAR (Lucknow) - AJ566
NHLUC00000743717 - SANJEEV KUMAR (Lucknow) - IE
NHMUM00001280953 - AMOL SAHEBRAO UJAGARE - FN56
NHMUM00001280953 - AMOL SAHEBRAO UJAGARE - NS
NHNPN00001256733 - MAHADEV ISHWARAPPA BHOSKI - KP
NHNPN00001256733 - MAHADEV ISHWARAPPA BHOSKI - NIE
NHOGE00000815562 - P SRINIVASARAO ( - MNIE
NHOGE00000815562 - P SRINIVASARAO ( - PK
NHTIR00000857730 - B ANBALAGAN (Tirupur) - DJ
NHTIR00000857730 - B ANBALAGAN (Tirupur) - TOI
NHTUN00000848897 - KATHIRESAN M - BS
NHTUN00000848897 - KATHIRESAN M -DK
NHVIS00000839793 - HARISHKUMAR M PRAJAPATI - FG2656
NHVIS00000839793 - HARISHKUMAR M PRAJAPATI - LM
NHVJW00001275104 - KOLLURU PADMAVATHI ( - MNIE
NHVJW00001275104 - KOLLURU PADMAVATHI ( - PK
Auction - March 14, 2022
KEMPANNA-LHNLE00001286609 & LHNLE00001286615 & LHNLE00001291905-KP
LHBNG00001284616 - BHUVANESHWARI - KP
LHBNG00001291911 - Nagasatya Narendra V - NIE001
LHBNG00001291916 - SHIVANNA V V - KP
LHBNG00001285555 - SHRUTHI S - KP
LHBNG00001291911 - Nagasatya Narendra V - VV
LHBNG00001294695 - SUMATHI R - KP
LHBNG00001291916 - SHIVANNA V V - NIE.
LHBNG00001284616 - BHUVANESHWARI-NIE
LHBNG00001285555 - SHRUTHI S - NIE
LHBNG00001298204 - LAXMINARAYAN HEGLE - KP
LHBNG00001294695 - SUMATHI R - NIE
KEMPANNA-LHNLE00001286609 & LHNLE00001286615 & LHNLE00001291905-NIE
LHBNG00001298204 - LAXMINARAYAN HEGLE -NIE
LHCLT00001312802 - PRASHOB P - MV
LHBYW00001321941- H V VIJAYKUMAR -KP
LHBWQ00001317699 - YOGENDRA B - KP
LHCLT00001312802 - PRASHOB P - NIE
LHDVG00001296540 - Manjunath C Yadav - NIE
LHGUL00001317343 - BASAYYA - NIE
LHGUL00001317343 - BASAYYA - KP
LHDVG00001296540 - Manjunath C Yadav - KP
LHHBL00001291674 - MANJUNATH - NIE001
LHHYD00001291982 - Koteswara Rao Chilukoti - HANS.
LHHYD00001291982 - Koteswara Rao Chilukoti - AP
LHKHA00001278016 - JANIGORLA NAGESWARA RAO - HANS001
LHHBL00001291674 - MANJUNATH - VV
LHKHA00001278016 - JANIGORLA NAGESWARA RAO - AP.
LHBYW00001321941- H V VIJAYKUMAR-NIE
LHKKN00001250352 - DYUMANI SRI GIRINATH PULIGADDA - PK00
LHKKN00001250352 - DYUMANI SRI - NIE
LHMYS00001285869 - SUBRAMANYA M - KP
LHMYS00001292045 & LHMYS00001284825 - SATISH S - KP
LHNEL00001285943 - Venkata Ramana Akkidasari - NIE
LHNEL00001285943 - Venkata Ramana Akkidasari - PK001
LNOD00000791030 & NHNOD00000736487 - MOHAMMED SAMI - DUH
LHNOD00000791030 & NHNOD00000736487 - MOHAMMED SAMI - MST001
LHSGA00001296541 & LHSGA00001298199 - Chandrashekara Patil - KP
LHBWQ00001317699 - YOGENDRA B - NIE
LHTHR00001334701 - JOBISH CHIRAYATH JOHNSON - MV
LHSGA00001296541 & LHSGA00001298199 - Chandrashekara Patil - NIE
NHANA00001245957 - PASUPULA MADHAVI - AP
LHMYS00001292045 & LHMYS00001284825 - SATISH S - NIE
LHTHR00001334701 - JOBISH CHIRAYATH JOHNSON - NIE
LHTUM00001286030 - Siddalingegowda D L - KP
NHANA00001245957 - PASUPULA MADHAVI - NIE.
LHMYS00001285869 - SUBRAMANYA M - NIE
NHBNG00001276056 - NAGESH S - KP
LHTUM00001286030 - Siddalingegowda D L - NIE
NHBRN00000872381 - NEERAJ KUMAR MEGHWAL - IE
NHBRN00000872381 - NEERAJ KUMAR MEGHWAL - PJK001
NHDWD00000819069 - SHIVAPRASAD - NIE001
NHHBL00000824143 - VITHAL CHANDRAPPA BADIGER - NIE001
NHDWD00001024162 - VISHWANATH DILEEPKUMAR JOSHI - NIE001
NHDWD00000819069 - SHIVAPRASAD - VV
NHDWD00001024162 - VISHWANATH DILEEPKUMAR JOSHI - VV
NHHBL00000824143 - VITHAL CHANDRAPPA BADIGER - VV
NHKIS00000834292 - SHIV KUMAR GEHLOT - IE
NHKKN00001267561 - GANESH TULSIRAM GUPTA YERRAMILLI - PK00
NHKIS00000834292 - SHIV KUMAR GEHLOT - PJK001
NHBNG00001276056 - NAGESH S - NIE
NHBNG00001276056 - NAGESH S - NIE
NHKKN00001267561 - GANESH TULSIRAM GUPTA YERRAMILLI - NIE.
NHLUC00000743717 - SANJEEV KUMAR - JS
NHLUC00000743717 - SANJEEV KUMAR - IE
NHTUM00000836068 - RASHMI JOSHI - KP
NHTUM00001266932 - RAKEAH T V - KP
NHTUM00001266039 -B B RAJANNA - KP
NHTUM00000836068 - RASHMI JOSHI - NIE
NHTUM00001266039 - B B RAJANNA -NIE
NHTUM00001266932 - RAKEAH T V - NIE
Auction - March 29, 2022
LHBTN00000813879 - JAGMEET SINGH - ad (1)
LHGWA00001315134 - MAHESH SINGH SIKARWAR - DCL (1)
LHGWA00001315134 - MAHESH SINGH SIKARWAR - FON
LHGDM00001289424 - Umapaty Budda - FG
LHGWA00001290626 - Virendra Singh Gurjar - FON
LHGWA00001290626 - Virendra Singh Gurjar - DCL (1)
LHHYD00000350166 - E.V. LAKSHMINARAYANA - ANDH
LHBTN00000813879 - JAGMEET SINGH - pioee (1).
LHGDM00001289424 - Umapaty Budda - LM
LHHYD00000350166 - E.V. LAKSHMINARAYANA - hans
LHIND00001278704 - AMAR MANKANI - DCL (2)
LHMYS00001290088 - Rakesh Puri - NIE56
LHIND00001291168 - Narayan Goyal - DCL (2)
LHMYS00001290088 - Rakesh Puri - VV (1)
LHJGH00001253112 - KAMLESHKUMAR BACHUBHAI BUTANI - FG
LHIND00001278704 - AMAR MANKANI - FJ
LHJGH00001253112 - KAMLESHKUMAR BACHUBHAI BUTANI - LM
LHNAG00001317697 - DEEPAK RAMBABU SHIVHARE - IE
LHIND00001291168 - Narayan Goyal - FJ.
LHNAG00001317697 - DEEPAK RAMBABU SHIVHARE - LS
LHPAA00001248467 - DHAVALKUMAR SHANTILAL SADHU - FG
LHPAA00001248467 - DHAVALKUMAR SHANTILAL SADHU - LM
LHRPR00001349125 - SANDEEP RAMTEKE - PIOIE (1)
LHRPR00001291436 - Dilip Harjani - PIOIE (1)
LHRPR00001298201 - Krishna Shivpujan Sharma - PIOIE (1)
LHRPR00001349125 - SANDEEP RAMTEKE - DH
LHRPR00001291436 - Dilip Harjani - DH
LHRPR00001298201 - Krishna Shivpujan Sharma - DH
LHVPI00001279244 - RADHA CHANDULAL BAROT - FG
LHVPI00001279244 - RADHA CHANDULAL BAROT - LM
NHDEE00000836404 - JITENDRAKUMAR AATMARAM PANCHAL - FG
NHIND00000793551 - MOHAN YADAV - DCL (2)
NHGOK00001022658 - PRAMILA RAJENDRA JAIN - PN (1)
NHDEE00001276280 - SURESHKUMAR N GAJJAR - FG
NHIND00000793551 - MOHAN YADAV - FJ
NHGOK00001022658 - PRAMILA RAJENDRA JAIN - FE
NHJGH00001256188 - VALLABHBHAI AMRABHAI BALVA - FG.
NHDEE00000836404 - JITENDRAKUMAR AATMARAM PANCHAL - LM
NHJGH00001256188 - VALLABHBHAI AMRABHAI BALVA - LM
NHDEE00001276280 - SURESHKUMAR N GAJJAR - LM
NHJGH00001263008 - RAJESHBHAI DHIRAJBHAI SAVANIYA - FG
NHMUM00000816673 - KIRITBHAI GOPALBHAI RANA - FG
NHKOM00001262802 - CIJI KURIAN - MC
NHKOM00001262802 - CIJI KURIAN - FE
NHKLK00000825647 - S SUNDARAVADHANAM - DM2
NHMUM00000816673 - KIRITBHAI GOPALBHAI RANA - LM
NHKLK00000825647 - S SUNDARAVADHANAM - nie
NHMUM00001280953 - Amol Sahebrao Ujagare - NS
NHJGH00001263008 - RAJESHBHAI DHIRAJBHAI SAVANIYA - LM
NHMUM00001280953 - Amol Sahebrao Ujagare - FN
NHNPN00001256733 - MAHADEV ISHWARAPPA BHOSKI - KP
NHRJL00000835275 - FIROJAHMAD SHEKH - FG
NHNPN00001256733 - MAHADEV ISHWARAPPA BHOSKI -NIE (1)
NHTEN00001246642 - RAM PRASAD PALAPARTHI - NIE56
NHNRS00000849908 - RAJENDRA SINGH KAURAV - DCL (1)
NHOGE00000815562 - P SRINIVASARAO - PK
NHRJL00000835275 - FIROJAHMAD SHEKH - LM
NHTEN00001246642 - RAM PRASAD PALAPARTHI - PK
NHNRS00000849908 - RAJENDRA SINGH KAURAV - FON
NHTIR00000857730 - B ANBALAGAN - DK
NHOGE00000815562 - P SRINIVASARAO - NIE56
NHTUN00000848897 - KATHIRESAN M - DM
NHTIR00000857730 - B ANBALAGAN - TOI56
NHTIR00000875044 & NHTIR00000875042 - LAKSHMANAN M - DK
NHVIJ00001251389 - RAJUBHAI MOHANLAL SEN - FG.
NHTIR00000875044 & NHTIR00000875042 - LAKSHMANAN M - TOI56.
NHTUN00000848897 - KATHIRESAN M - DM02
NHVIJ00001251389 - RAJUBHAI MOHANLAL SEN - LM