Property Auction Notice

Auction - September 26, 2023
CHHABURAO THAKAJI ADHAV NHADR00001117209 ENG
CHHABURAO THAKAJI ADHAV NHADR00001117209 VER
JAGDISH RAMKRISHNA DHAYAFULE NHSHR00000828940 ENG
JAGDISH RAMKRISHNA DHAYAFULE NHSHR00000828940 VER
KOMMU SRINIVAS LHWNL00001300982 ENG
KOMMU SRINIVAS LHWNL00001300982 VER
LHCHE00001281431 & LHCHE00001281495 DURAI M ENG
LHCHE00001281431 & LHCHE00001281495 DURAI M VER
LHKOL00001336285 & LHKOL00001336511 ANISHKUMAR . ENG
LHKOL00001336285 & LHKOL00001336511 ANISHKUMAR . VER
LHLUD00001318397 KAMAL KUMAR ENG
LHLUD00001318397 KAMAL KUMAR VER
LHSEC00001358555 & LHSEC00001358556 MOHAMMED ABDUL WAHEED ENG
LHSEC00001358555 & LHSEC00001358556 MOHAMMED ABDUL WAHEED VER
LHSLI00001299000 DATTATRAY SADASHIV KADAM ENG
LHSLI00001299000 DATTATRAY SADASHIV KADAM VER
LHSUR00001323037 ANIL KUMAR RAMA SHANKAR PANDEY ENG
LHSUR00001323037 ANIL KUMAR RAMA SHANKAR PANDEY VER
NAKKA JAYAMMA LHNEL00001350644 & LHNEL00001353523 ENG
NAKKA JAYAMMA LHNEL00001350644 & LHNEL00001353523 VER
NHADR00001259169 & LHADR00001259168 RAJENDRA KISAN CHAUDHARI ENG
NHADR00001259169 & LHADR00001259168 RAJENDRA KISAN CHAUDHARI VER
NHADR00001275597 MOHSIN KARIM SHAIKH ENG
NHADR00001275597 MOHSIN KARIM SHAIKH VER
NHBKR00001246622 RENU AGARWAL ENG
NHBKR00001246622 RENU AGARWAL VER
NHDWD00001276185 DYAVAPPA WALIKAR ENG
NHDWD00001276185 DYAVAPPA WALIKAR VER
NHTVI00000848520 SELVA MUTHUKRISHNAN B ENG
NHTVI00000848520 SELVA MUTHUKRISHNAN B VER
RAJVENDRA SINGH LHAGR00001360708 & LHAGR00001361868 ENG
RAJVENDRA SINGH LHAGR00001360708 & LHAGR00001361868 VER
Saidaiah Chennaboina LHHYD00001285265 ENG
Saidaiah Chennaboina LHHYD00001285265 VER
SANDEEP GOKUL RASKAR LHADR00001221448 ENG
SANDEEP GOKUL RASKAR LHADR00001221448 VER
SANGITA CHHABURAO ADHAV NHADR00001049375 ENG
SANGITA CHHABURAO ADHAV NHADR00001049375 VER